Ny tjänst: Microsoft Azure – gratis backup för Windows Server 2012 R2, 2012 och 2008

Microsoft erbjuder gratis 5 gigabyte säkerhetskopiering med Azure Backup. Mer information finns på sidan om Azure gratis backup. Behöver du mer information betalar du en månadsavgift per gigabyte. mer information om kostnad finns på sidan om Azure backup.