SpiderOakONE Personal free

SpiderOakONE Personal free

2 gigabyte gratis säker molnbackup Kryptering: AES256 CFB och HMAC-SHA256 En ny krypteringsnyckel skapas för varje mapp, filversion och datablock. SpiderOak kan inte komma åt dina filer. Krypteringsnycklarna krypteras med 256 bit AES, med en nyckel som skapats baserat på…