Nextivia Drive Pro Plus obegränsad onlinebackup

Obegränsad onlinebackup och synkning till mobilenheter (Apple iOS och Android)

Kostnad: 128kr per månad för obegränsad backup