OpenDrive Personal Unlimited

OpenDrive har stöd för “Zero Knowledge Encryption”. Det innebär att du kan välja att kryptera en mapp med en egen krypteringsnyckel (AES-256). Detta gör att ingen annan, inte ens OpenDrive själva, kan avkryptera dina filer.

Alla filer krypteras med 128-bitars Secure Socket Layer (SSL) vid uppladdning.

Kostnad: 89kr per månad för obegränsad backup