SpiderOakONE Personal free

2 gigabyte gratis säker molnbackup

  • Kryptering: AES256 CFB och HMAC-SHA256
  • En ny krypteringsnyckel skapas för varje mapp, filversion och datablock. SpiderOak kan inte komma åt dina filer.
  • Krypteringsnycklarna krypteras med 256 bit AES, med en nyckel som skapats baserat på ditt lösenord genom PBKDF2 (med sha256), med 16384 rundor och 32 bytes slumpdata (salt).
  • Alla filnamn och mappnamn krypteras så SpiderOak kan inte se vad dina filer heter.
  • Om du tappar bort dit lösenord är det omöjligt att komma åt din backup, så memorera lösenordet eller spara det på ett säkert ställe.

Behöver du mer utrymme erbjuder SpiderOak 1 terabyte och 5 terabyte krypterad backup med samma starka säkerhet.

Registrera dig gratis nu för att säkerhetskopiera dina foton, dokument och filer.